Thuis in uw branche

NIVRA en NOvAA worden NBA

Eerste Kamer stemt in met nieuwe accountantswet

  • Auteur: NBA
  • Bron: Persbericht NBA
  • Publicatiedatum: 11-12-2012

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet op het accountantsberoep. Daarmee houden de beide bestaande beroepsorganisaties van accountants, NIVRA en NOvAA, op te bestaan. Per 1 januari 2013 gaan beide organisaties op in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De twee huidige accountantswetten worden per dezelfde datum vervangen door de nieuwe wet.

De Eerste Kamer stond bij de inhoudelijke behandeling van de accountantswet, eind november, met name stil bij twee amendementen die eerder door de Tweede Kamer waren toegevoegd aan de wet. Deze betreffen een scheiding van controle- en advieswerkzaamheden door accountants en de verplichte roulatie van accountantskantoren bij beursfondsen. Beide amendementen zijn door de minister van Financiën iets aangepast, op verzoek van de Eerste Kamer.

De NBA behoudt, net als de rechtsvoorgangers, de status van publiekrechtelijke beroepsorganisatie, met regelgevende bevoegdheden voor accountants. De gecombineerde beroepsorganisatie telt ruim 21.000 leden: 14.000 registeraccountants en 7.000 accountants-administratieconsulenten. De bureauorganisaties van NIVRA en NOvAA werden al eerder samengevoegd en gevestigd in Amsterdam.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren