Thuis in uw branche

NOW: verloning persoonlijke holdings en één werk-bv?

  • Publicatiedatum: 13-5-2020
Laptop

Vraag SRA-kantoor: We hebben een klant met een werk-bv met drie persoonlijke holdings. De uiteindelijke dga’s zijn via de werk-bv verzekerd voor de werknemersverzekeringen en worden via de persoonlijke holdings verloond.

De NOW-regeling kan normaal gesproken slechts voor één loonheffingennummer worden aangevraagd. De holdings hebben geen SV-loon (sociaal verzekeringsloon). De werk-bv heeft geen belastbaar loon, met uitzondering van de werknemersverzekeringen.
 
Uit de beschikbare informatie maken we op dat alleen de werk-bv de NOW-aanvraag kan indienen, omdat deze als enige een SV-loon heeft. Máár, heeft dit zin nu de verloning voor een deel in de holdings heeft plaatsgevonden? We hebben contact gehad met de NOW-afdeling van het UWV en deze kan ook niet echt uitsluitsel geven. Het UWV stelt voor om de aanvraag in te dienen.
 
Hebben jullie ervaring met deze situatie en zijn jullie van mening dat de holdings NOW kunnen aanvragen onder verwijzing naar de werk-bv?

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

Art. 1 van de NOW-regeling bepaalt dat in de regeling wordt verstaan onder:

  • loon: het loon, bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor zover het betreft loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;
  • loonsom: het loon van alle werknemers, behorende tot een loonheffingennummer

Naar ons oordeel is de werkmaatschappij dus degene die terzake van de aangifte voor de werknemersverzekeringen de aangifte doet wat betreft de loonsom, inclusief de dga’s.

Probleem is vervolgens dat de NOW-subsidie moet worden aangewend voor betaling van de loonsom. Dat is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat een deel van die loonsom (namelijk voor het brutoloon) bij de holdings wordt uitbetaald en afgedragen voor de loonbelasting. Indien de werkmaatschappij met de holdings overeenkomt dat de NOW-subsidie wordt doorbetaald en de holdings zich verplichten die ontvangen doorbetaling slechts aan te wenden voor de voldoening van nettoloon en loonbelasting, zou aan de bedoeling worden voldaan. In de regeling is in deze situatie niet voorzien. Wij zouden daarom in uw geval deze oplossing voorleggen aan het UWV en daarop goedkeuring aanvragen.

Voor meer vragen en antwoorden lees de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren