Thuis in uw branche

Nulmeting SRA-Corona Barometer: 68% zeer positief over effectiviteit steunmaatregelen

  • Publicatiedatum: 26-3-2020
Corona barometer

Elke vrijdag zet SRA bij haar leden de Corona Barometer uit. Doel is om meer zicht te krijgen op het sentiment bij mkb-ondernemers, de stand van zaken op dat moment, de trends en de maatregelen die nodig zijn. De eerste nulmeting wijst uit dat 68% (zeer) positief was over de verwachte effectiviteit van de maatregelen.

Voor 35% van de klanten wordt een faillissement verwacht als de situatie langer duurt. Ten tijde van de uitvraag was sprake van een (definitieve) eindtermijn van 6 april en stonden veel steunmaatregelen nog in de steigers.

Veel leden hebben de moeite genomen om in de barometer opmerkingen en suggesties te doen aan SRA. Bijvoorbeeld over het openstellen van de maatregelen. Deze zijn intern besproken en worden waar mogelijk opgepakt. Heeft u inhoudelijke vragen, kijk dan op de Corona-dossierpagina of mail uw vraag aan vaktechniek@sra.nl.


Bekijk de resultaten van de SRA-Corona Barometer

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.