Thuis in uw branche

'Of we de fiscale rommelzolder mee willen opruimen'

Column van Edwin de Witte, bestuurslid SRA

  • Publicatiedatum: 18-4-2023
Edwin de Witte
Edwin de Witte, bestuurslid bij SRA

Het ministerie van Financiën vroeg SRA en andere partijen eerder om kritisch mee te denken over de circa 130 fiscale regelingen die ons land kent. In de tijd van staatssecretaris Wiebes, in 2014, werden de vele fiscale regelingen al 'de fiscale rommelzolder' genoemd. Of we die zolder mee wilden opruimen, was de vraag.

Natuurlijk zijn we altijd bereid om met onze fiscale kennis mee denken. Bij SRA zijn tenslotte 375 accountants- en advieskantoren aangesloten, waar veel fiscalisten werken. Een invitatie van het ministerie om kritisch mee te kijken, hebben we ook zeer op prijs gesteld. In maart volgde de internetconsultatie 'Aanpak Fiscale Regelingen' die onlangs gesloten is.

Excellijst met fiscale regelingen

Maar, en dat hadden we toen bij de bijeenkomst van het ministerie van Financiën over de fiscale regelingen ook al aangegeven, je kunt niet een Excellijst van heel veel fiscale regelingen voorleggen en ons dan vragen welke geschrapt kunnen worden, welke kunnen worden aangepast of welke nieuwe regelingen er zouden moeten komen. Dat vinden wij niet de gewenst route, hoewel we begrijpen dat het ministerie ook serieuze stappen wil maken voor een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel.

Dat hebben we toen ook meteen gezegd en we geven dit belangrijke signaal nu, naar aanleiding van de internetconsultatie 'Aanpak Fiscale Regelingen', middels een brief wederom aan het ministerie af. Een lijst met fiscale regelingen doornemen en dan even snel bekijken wat we daar als SRA mee moeten en dat terugkoppelen aan het ministerie, voelt alsof we het paard achter de wagen spannen. Dat doet geen recht aan ondernemend Nederland en andere belastingplichtigen. Zo hebben we dit ook verwoord.

Fiscale rommelzolder bezien in groter geheel

Het opruimen van de fiscale rommelzolder moet namelijk worden bezien in een groter geheel. Daarbij moet worden gekeken naar hoe er belasting wordt geheven aan de hand van maatschappelijke vraagstukken en beleidsdoelen, zoals het verkleinen van de belastingdruk tussen werknemers, dga's, zelfstandigen en gepensioneerden en maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie. Pas als we voor ogen hebben waar we naartoe willen met ons belastingstelsel, kunnen we bekijken hoe en welke (fiscale) regelingen, ook in internationaal perspectief, daarin het beste passen. Met dan nog graag de grote wens dat het fiscale beleid duurzaam bestendig is en continuïteit biedt. VNO-NCW en MKB-Nederland denken er ook nagenoeg zo over, zo zagen we in hun reactie op de internetconsultatie 'Aanpak Fiscale Regelingen'.

We begrijpen dat de politiek voor een enorme opgave staat als het gaat om een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel, zeker al als het gaat om de verouderde ict van de Belastingdienst. Maar uitvoering komt pas later, nu eerst het denkwerk. Daar doen we graag aan mee.