Thuis in uw branche

Okb's ook door andere deskundigen in niet-OOB-segment

  • Publicatiedatum: 5-3-2019

Verleden jaar mei informeerden we u via onze kanalen dat een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling volgens de wet zou moeten worden uitgevoerd door een extern accountant, ingeschreven in het register van de AFM. Zie onze dagboekberichten Konijn en Divers overleg. SRA heeft zich vanaf dat moment, in overleg met de NBA en Next 5, ingespannen om de kwestie voor het mkb-segment op te lossen.

Met name kleinere accountantsorganisaties, die meestal geen specifieke okb-functie binnen hun organisatie hebben, zouden ermee geholpen zijn als zij de uitvoering van de okb's zouden kunnen overlaten aan andere beoordelaars dan wettelijke auditors.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beoordelaars die werkzaam zijn voor een externe partij die geen accountantsorganisatie is maar zich in het uitvoeren van okb's heeft gespecialiseerd. Of beoordelaars binnen een accountantsorganisatie die weliswaar niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke controle en niet als externe accountant bij de AFM geregistreerd staan maar wel voldoende capabel zijn.

Dit voorstel is nu opgenomen in de Internetconsultatie wijzigingsbesluit financiële markten 2019 (25 februari 2019). Dit voorstel leidt ertoe dat naast externe accountants ook RA's en AA's met aantekening, die voldoende bekwaam zijn en over voldoende relevante werkervaring beschikken om desbetreffende wettelijke controle te beoordelen, een okb mogen uitvoeren. Dit voorstel geldt niet voor okb's bij een oob omdat de Europese verordening 537/2014 hier van toepassing is.

Het SRA-bestuur heeft een formele, positieve reactie op de internetconsultatie ingestuurd, die op 25 maart sluit. Vervolgens volgt het traject in de Tweede en Eerste Kamer.

Meer informatie