Thuis in uw branche

Onderzoek naar regeldruk door beleidsregels

  • Publicatiedatum: 25-10-2022
Laptop

Onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met een onderzoek naar regeldruk door beleidsregels voor ondernemers/ bedrijven. Het SRA-bestuur roept u op om mee te helpen de regeldruk door beleidsregels in kaart te brengen.

Graag de mening van SRA-kantoren

Het onderzoek is aangekondigd in de Kamerbrief van 8 juli 2022 van de minister van EZK in het ‘Programma vermindering regeldruk ondernemers’. Het onderzoek gaat niet over de regeldruk door wetten, algemene maatregelen van bestuur of ministeriële regelingen, maar wel over het niveau dat daar onder ligt, namelijk de beleidsregels. Beleidsregels worden vaak door uitvoeringsorganisaties ofwel toezichthouders uitgevoerd. Panteia heeft de beleidsregels die in de periode 2019 tot en met heden zijn veranderend of nieuw zijn, in kaart gebracht.

Het onderzoeksbureau is zeer geïnteresseerd in de mening van SRA-kantoren over hoe beleidsregels uitpakken bij onder meer de uitvoeringsinstanties Belastingdienst en UWV. Hierbij leven de volgende vragen:

  • In welke mate en bij welke beleidsregels komen signalen/ knelpunten van ondernemers binnen of zien jullie deze zelf?
  • Is er een trend te ontdekken in de soort knelpunten? Bijvoorbeeld uitleg en interpretatie van de oorspronkelijke wetgeving of ervaren irritaties over de werkbaarheid of anderszins?
  • Wordt het bedrijfsleven en/ of SRA in jullie ogen voldoende van te voren gekend in een nieuwe of veranderende beleidsregel en op welke wijze?
  • Hoe wordt het bedrijfsleven/ de branche op de hoogte gesteld van een nieuwe of veranderde beleidsregel?
  • Is de regeldruk in kaart gebracht door de uitvoeringsorganisatie of het ministerie en waar bestaat die uit?
  • Zo nee, kunt u voorbeelden noemen van regeldruk die is ontstaan door een bepaalde beleidsregel?
  • Is er contact geweest met uitvoeringsorganisaties over ontstane regeldruk en zo ja, wat is er gedaan met dat signaal?
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.