Thuis in uw branche

Pensioen in eigen beheer en te gebruiken rekenrente

  • Publicatiedatum: 17-1-2017

Nu de waardering van het pensioen in eigen beheer voor jaarrekeningen 2016 nog dient te geschieden volgens de commerciële waarde, tenzij de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met fiscale grondslagen, rijst de vraag welke rentevoet in acht genomen dient te worden.

Via deze link kunt u de actuele rentestanden vinden. De rentestanden per 31 december 2016 zijn beschikbaar en treft u hier aan.

De betreffende tabel kan als volgt worden benaderd:
Wanneer u op de betreffende link hebt geklikt, kies dan voor ‘Risk-Free Interest Rate Term Structures’, scroll naar onder, kies voor gewenste maand (onder het kopje monthly technical information), er wordt een zip bestand geopend, selecteer het betreffende bestand, kies vervolgens voor het Excel bestand ‘EIOPA_RFR_2016MAANDDAG_Term_Structures.xlsx en volg dan de reeds in de Praktijkhandreiking Pensioen in eigen beheer opgenomen instructie [tab ‘RFR_spot_with_VA’, kolom Netherlands, vermeerderd met 1%, rekening houdend met de duur (duration)].

U treft het benodigde excel bestand bovenstaand aan. Hierbij dient dus te worden uitgegaan van tab ‘RFR_spot_with_VA’, kolom Netherlands, vermeerderd met 1%, rekening houdend met de duur (duration).

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren