Thuis in uw branche

Prijsverhoging Exact Online: SRA in gesprek met Exact

  • Publicatiedatum: 5-10-2018

Recentelijk ontving SRA via social media berichten over een door Exact doorgevoerde prijsverhoging op de abonnementen van Exact Online. Begin september heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen SRA en Exact, om te vernemen wat er aan de hand was.

Allereerst is afgesproken dat Exact in de toekomst dergelijke stappen eerder zal delen met SRA, zodat wij als koepelorganisatie beter geïnformeerd zijn en kantoren zodoende sneller en beter antwoord kunnen geven op eventuele vragen.

Tekst en uitleg van Exact

Vervolgens heeft Exact de volgende tekst en uitleg gegeven over wat men heeft gedaan:

''De wijzigingen die Exact heeft doorgevoerd in de abonnementen van Exact Online zijn gebaseerd op onderzoek. Dit onderzoek is opgestart omdat Exact Online voor Boekhouden zich sinds de introductie in 2005 qua nieuwe features en modules vooral op een organische manier heeft ontwikkeld.

Daarbij is een veelvoud aan mogelijkheden ontstaan om het product in te richten en werden de structuur en keuzemogelijkheden soms als complex ervaren. De abonnementenstructuur en onderlinge verhoudingen van edities en mogelijkheden moest vereenvoudigd worden.''

Resultaten onderzoek 

''Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend bestaande en potentiële klanten. Uit de resultaten blijkt dat de keuzes die de afgelopen dertien jaar door Exact zijn gemaakt niet altijd aansluiten bij de manier waarop de software wordt gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Exact bood ondersteuning voor verkoopfacturen, maar alleen in de duurste versie van het abonnement. Nu zijn verkoopfacturen in alle abonnementen beschikbaar. 
  • Voor de verschillende modules die Exact eerder als add-on aanbood is de voorkeur uitgesproken om die aan te bieden als onderdeel van het abonnement. 
  • Bij de meeste klanten is meer dan één gebruiker van de software, daarom is besloten in de aanpassingen mee te nemen dat er standaard een tweede gebruiker beschikbaar is in twee van de drie edities.

Op basis van het gebruik van Exact Online voor Boekhouden heeft Exact aan iedere klant een voorstel gedaan voor het best passende aangepaste abonnement. Hieruit is gebleken dat er naast prijsverhogingen ook klanten zijn die minder gaan betalen dan vóór de aanpassing.''

Neem goed kennis van het voorstel 

SRA heeft uiteraard niet de intentie zich te willen bemoeien met het prijsbeleid van IT-leveranciers, net zomin als wij u als autonoom kantoor kunnen adviseren hoe u hierop moet reageren. Wél adviseren wij u om nadrukkelijk kennis te nemen van het voorstel dat u is gedaan en te beoordelen of dit inderdaad het beste bij uw huidige situatie past. Mocht u nog geen voorstel hebben ontvangen, dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met Exact.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben aan SRA, dan kunt u ons bellen (030-656 60 60) of e-mailen: automatisering@sra.nl.