Thuis in uw branche
Dossier Box 3

Proefprocedures massaalbezwaarplusprocedure box 3 van start

  • Publicatiedatum: 16-10-2023
Administratie

De proefprocedures rond de massaalbezwaarplusprocedure voor box 3 beginnen. Er zijn vier proefzaken geselecteerd die elk door verschillende rechtbanken worden behandeld.

De vier proefprocedures volgen uit diverse overleggen met belangenorganisaties SRA, Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, NBA, NOB, RB en NOAB en het ministerie van Financiën. Met de vier procedures wordt invulling gegeven aan de massaalbezwaarplusprocedure voor belastingplichtigen die over de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hebben ingediend tegen de forfaitaire belastingheffing van box 3.

Antwoord op rechtsvragen

Opnieuw wordt de Hoge Raad de vraag voorgelegd of niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor rechtsherstel, net zoals de belastingplichtigen die in de jaren 2017 tot en met 2020 wel bezwaar hebben ingediend tegen de forfaitaire box 3-heffing. De Hoge Raad heeft die vraag overigens eerder negatief beantwoord, maar de hoop is dat de argumenten in deze vier proefprocedures de Hoge Raad misschien tot een ander oordeel zullen brengen.

Om snel duidelijkheid te krijgen over de rechtsvragen zal namens de belanghebbenden en in overleg met de Belastingdienst aan de rechtbank worden verzocht prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De beslissing dat te doen is aan de rechter. Als de rechter dat niet doet en zelf eerst uitspraak doet, is de bedoeling om tegen die uitspraak meteen sprongcassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Of de procedure uiteindelijk daadwerkelijk volgens die bedoeling zal lopen, is uiteraard afhankelijk van hetgeen de rechter zal beslissen. Het zal naar verwachting een paar maanden tot een jaar duren voordat de eerste uitspraken worden gedaan.

Wat betekent dit voor de belastingplichtige en zijn adviseur?

U hoeft nu niets te doen en u kunt het verloop van deze procedures verder afwachten. We laten het weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Bekijk ook ons actuele Dossier Box 3 met informatie over het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022, de massaal bezwaar plus procedure voor zogenoemde niet-bezwaarmakers, de Overbruggingswet box 3 voor de jaren vanaf 2023 en de box 3-heffing gepland van het jaar 2027.