Thuis in uw branche

Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 13-7-2022
Rekenmachine

In december 2021 is Standaard 700 (‘Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten’) aangepast. De wijziging houdt in dat accountants in controleverklaringen behorend bij een jaarrekening (en jaarverslag of bestuursverslag) voortaan een sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ en een sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ op dienen te nemen.

De verplichting geldt voor wettelijke controleopdrachten. Bij vrijwillige controles kan deze nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast. Voor SRA-kantoren (reguliere vergunninghouders) geldt deze verplichting voor controleopdrachten die betrekking hebben op een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Eerdere toepassing van deze regelgeving wordt door de NBA aanbevolen.

Voor accountants van reguliere vergunninghouders (niet-OOB segment) heeft deze wijziging een grote invloed. Het OOB-segment was al bekend met het rapporteren van kernpunten.

Verplichte sectie 'controleaanpak continuïteit'

In de sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ beschrijft de accountant op welke wijze de accountant heeft ingespeeld op:

  • het hanteren door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten; en (waar van toepassing);
  • gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de complexiteit van de controle neemt de accountant op basis van professionele oordeelsvorming in deze sectie (een combinatie van) de volgende elementen op:

  • de aangelegenheden die aandacht vereisen bij de controle;
  • een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de financiële overzichten;
  • een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
  • een indicatie van de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant;
  • belangrijke waarnemingen met betrekking tot de aangelegenheid.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2022

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur