Thuis in uw branche

Reactie SRA-bestuurslid Jan Zweekhorst op artikel Volkskrant 'Fiscus checkt bedrijven nauwelijks'

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 19-6-2012

Zaterdag 16 juni 2012 verscheen in de Volkskrant een artikel met de kop: 'Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog'. In het artikel worden argumenten aangevoerd waaruit zou blijken dat dit veroorzaakt wordt door horizontaal toezicht.

Zo staat er een passage:

''In 2008 begon de invoering van het Horizontaal Toezicht op ondernemingen. Dit gaat ervan uit dat fiscus en belastingbetaler een relatie van wederzijds vertrouwen aanknopen zodat controle achteraf in beginsel niet meer nodig is. De weerstand op de werkvloer tegen 'HT' is groot, zo blijkt uit discussies op de interne website van de Belastingdienst. Veel belastingambtenaren menen op grond van jarenlange ervaring dat belastingheffing niet op vertrouwen gebaseerd kan zijn.''

Opmerkelijk daarbij is dat men volledig voorbijgaat aan het gegeven dat ook vóór horizontaal toezicht er bedrijven waren die nauwelijks gecontroleerd werden. In de startfase van het horizontaal toezicht gaven grote groepen aan - ook medewerkers van dezelfde Belastingdienst - dat men niet begreep waarom een onderneming mee zou doen. De meeste bedrijven waren immers in vijftig jaar niet bezocht en de controledichtheid was minimaal. Nu beweert men dat horizontaal toezicht dat nog verslechtert (kan dat überhaupt?). Het staat haaks op de mening van bedrijven die actief zijn in het horizontaal toezicht; overigens nog maar een kleine groep. Deze bedrijven ervaren juist meer aandacht maar wel op een samenwerkende manier.

Het heeft er alle schijn van dat de genoemde cijfers (tax gap) meer veroorzaakt worden door weinig controles in het oude verticale systeem. Het is wat makkelijk om te veronderstellen dat deze verslechtering wordt veroorzaakt door die paar bedrijven in het horizontaal toezicht. Juist in die groep blijkt via metatoezicht dat het allemaal best meevalt. Als de cijfers zo slecht zijn, zou ik geneigd zijn te stellen dat we versneld moeten doorgaan met horizontaal toezicht.SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren