Thuis in uw branche

Reactie SRA op NBA-consultatie NV COS 2014

  • Publicatiedatum: 5-11-2013

SRA Bureau Vaktechniek heeft een inhoudelijke reactie geformuleerd op de NBA consultatie NV COS 2014, die alle Standaarden betreft inclusief de nieuwe en herziene Standaarden waarin tekstuele aanpassingen zijn gemaakt op basis van EU-vertaalconventies.


Achtergrond herziene NV COS 2014

Om de samenhang tussen de verschillende Standaarden tot uiting te brengen is er voor gekozen de gehele NV COS ter consultatie voor te leggen. Dat wil overigens niet zeggen dat alle Standaarden geheel zijn vernieuwd of ingrijpend zijn gewijzigd.

Wel vernieuwd zijn de Standaarden 2400 (beoordelingsopdrachten) en 4410 (samenstellingsopdrachten). Deze zijn nu als zelfstandig leesbare standaarden opgenomen en in 'Clarity' –opzet; met vereisten en toelichtende paragrafen. Standaarden 3410 (emissieverslagen) en 3420 (pro forma financiële informatie in prospectus) zijn geheel nieuw.

Standaard 610 (gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne auditfunctie) bevat nu een duidelijk raamwerk om te beoordelen in hoeverre de interne auditfunctie kan worden gebruikt door de externe accountant en 'directe ondersteuning' is opgenomen. Ook 315 is met het oog hierop aangepast. Met uitzondering van Standaard 3420 zijn deze Standaarden nog niet eerder ter consultatie voorgelegd.

Voor bovenstaande Standaarden geldt dat zij volgens de laatste EU-vertaalconventies zijn vertaald. Met het oog hierop heeft het adviescollege ook de vertaling van alle overige Clarity-standaarden (200 tot en met 800 en 3402) tegen het licht gehouden en waar nodig de Nederlandse vertaling herzien. Deze standaarden zijn uit hoofde van Clarity-project reeds in 2010 ter consultatie voorgelegd. De huidige consultatie betreft alleen de Nederlandse vertaling en bevat alleen tekstuele wijzigingen.

In alle voorgelegde Standaarden zijn de ontwerp VGBA en ViO betrokken. Als gevolg hiervan zijn ook de Standaarden 2410, 3000, 3400, 3810N (was 3410N), 3850N, 4400 en 5500N waar nodig aangepast. Voor het overige zijn deze Standaarden ongewijzigd gebleven.

Download

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren