Thuis in uw branche

Regeling uitstel blokkering opgeschort

  • Publicatiedatum: 15-3-2013

Op 3 september 2010 is de notitie 'Regeling uitstelblokkering' in het beconoverleg behandeld en akkoord bevonden. De regeling zou in werking treden m.i.v. het aangiftejaar 2012. Helaas blijkt nu dat de impact voor de particulieren (die geen gebruik maken van becons), dusdanig groot is dat besloten is om de blokkeringsregeling een jaar op te schorten. De Belastingdienst kan de particulier niet voor 1 april voldoende zekerheid geven over de status van het uitstelverzoek. Dit houdt in dat de eerste handhaving na het verstrijken van de uitstelperiode voor de belastingjaren 2010, 2011 en 2012 gaat plaatsvinden.

In het kort komt de Regeling uitstelblokkering op het volgende neer: het inlevergedrag van de voorgaande drie belastingjaren wordt bepalend voor het wel of niet toekennen van uitstel. Wanneer in de afgelopen drie belastingjaren, twee of meer keer de aangifte niet of niet tijdig is ingediend, wordt het uitstelverzoek afgewezen. Als uitzondering op deze regel geldt dat wanneer de aangifte van het laatste/jongste belastingjaar wel tijdig is ingeleverd, het uitstelverzoek wel wordt toegekend. Op deze wijze wil de Belastingdienst het verbeteren van het inlevergedrag stimuleren.

In het beconoverleg van 22 maart wordt een mondelinge toelichting gegeven op het uitstel. Navraag bij het CVU leert dat dit geldt voor zowel ondernemers als particuliere belastingplichtigen in de beconregeling.

Ook interessant:

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren