Thuis in uw branche

Rekenmodellen Aflossingsplicht eigen woning

  • Publicatiedatum: 13-4-2022
Wolters Kluwer modellen

Leningen voor de eigen woning die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten (en niet onder het overgangsrecht vallen) moeten een contractueel verplichting bevatten tot volledige aflossing in maximaal 360 maanden (30 jaar) en minimaal volgens een annuïtair aflossingsschema.

Meer informatie en de andere voorwaarden zijn opgenomen in het thema Aftrekbare kosten eigen woning en eigenwoningforfait. Om te controleren of een lening nog aan de aflossingseis voldoet kunt u het rekenmodel Aflossingseis eigenwoningschuld gebruiken. Wilt u inzicht in het aflossingsdeel en rentedeel in de annuïteitstermijn, gebruik dan het rekenmodel Rente en aflossing lening.

SRA biedt haar leden voor verschillende aandachtsgebieden voor de mkb-praktijk relevante rekenmodellen aan. De rekenmodellen zijn up-to-date en afkomstig van Wolters Kluwer. Als SRA-lid heeft u toegang tot deze modellen.


Bekijk alle rekenmodellen