Thuis in uw branche

Revisie SRA-Handboek Controle

  • Publicatiedatum: 15-11-2016

Het SRA-Handboek Controle ondergaat de komende tijd een aantal ingrijpende wijzigingen. Centraal in het nieuwe handboek staat de aangescherpte controlefilosofie. Die zal worden aangevuld met een reeks geactualiseerde praktijkhandreikingen.

De praktijkhandreikingen bevatten nadere uitleg, handvatten en modellen voor controleopdrachten in het mkb. Daarbij is onder andere een opnieuw gedefinieerd, uniform zekerheidsmodel leidend. De praktijkhandreikingen zijn concreet en to the point. De uitkomsten van reviews en toetsingen zijn daarbij mede richtinggevend.

Voor de accountant van nu is kennis van de controlestandaarden essentieel. Deze kennis wordt verondersteld aanwezig te zijn. De praktijkhandreikingen zullen dan ook geen toelichting op de standaarden bevatten. De eerste geactualiseerde praktijkhandreikingen zullen begin 2017 verschijnen en gaan in op het uitvoeren van gegevensgerichte controlewerkzaamheden. Daarna volgen praktijkhandreikingen over andere fasen in het controleproces, zo veel als mogelijk afgestemd op de gangbare controlecyclus.

De nieuwe opzet waarborgt flexibiliteit en faciliteert een snellere respons op de behoeften in de praktijk. Uiteraard vinden de uitgangspunten van de 'nieuwe' controlefilosofie en de praktijkhandreikingen hun weg naar de werkprogramma's.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren