Thuis in uw branche

Risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle werkgevers

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 15-4-2021
Heidi Boussen
Heidi Boussen

Jaarlijks overlijden gemiddeld ruim vierduizend mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Met het vorig jaar gelanceerde meerjarenplan Verbetering Naleving RI&E wil de overheid dat aantal flink omlaag brengen. Ook accountants kunnen daaraan bijdragen.

Volgens Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, kunnen accountants op twee manieren een bijdrage leveren aan het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving.

“Enerzijds is de accountant voor menig ondernemer de belangrijkste adviseur, anderzijds is er ook een eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers van het kantoor. In contacten met ondernemers kan de accountant benadrukken dat veilig en gezond werken een positieve invloed heeft op het bedrijfsresultaat. Kijken we naar de accountancybranche zelf, dan zien we dat door een uitgebalanceerd veiligheidsbeleid het personeelsverloop en de uitval kunnen worden beperkt.”

Sinds 1 januari 1994 is, als uitvloeisel van de Arbowet, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers. Elk bedrijf met personeel moet op die manier onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren voor de veiligheid van medewerkers of schade aan hun gezondheid kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, van te veel of te zwaar tillen, of van te grote mentale werkbelasting.

Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak met maatregelen die een bedrijf neemt om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te bevorderen. Zowel de inventarisatie als het plan van aanpak moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur maart 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur