Thuis in uw branche

Samen Beter leidt tot noodzakelijk inzicht én duurzame kwaliteitsverbetering

Verplicht kwaliteitsverbeterprogramma wettelijke controledomein afgerond

  • Publicatiedatum: 15-5-2018

'Samen Beter', het verplichte kwaliteitsverbeterprogramma voor SRA-kantoren met een Wta-vergunning is afgerond. Na een zeer intensief meet- en verbetertraject van nulmeting, opvolging op basis van ingediende oorzakenanalyse en verbeterplan én eenmeting, blijkt dat bijna 90% van deze SRA-populatie een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het wettelijke controledomein heeft gerealiseerd.

GrafiekNog belangrijker echter is dat SRA-kantoren beseffen dat continu werken en investeren vanuit een intrinsieke motivatie, van belang is voor een duurzame, voor zich sprekende kwaliteit van dienstverlening.

Samen Beter is een extra verplicht kwaliteitsmeet- en -verbeterprogramma voor alle SRA-kantoren met een Wta-vergunning, dat naast/bovenop de reguliere reviews vanaf 2014 werd in- en uitgevoerd. Het SRA-bestuur nam dit initiatief tot het meten en verbeteren van de kwaliteit bij deze SRA-leden, na de uitkomsten van een themaonderzoek door de AFM. In 2013 onderzocht de toezichthouder de kwaliteit van werkzaamheden in de wettelijke controlepraktijk bij 20 SRA-leden. De AFM constateerde dat veel wettelijke controles in opzet redelijk tot goed waren vormgegeven. De uitvoering van de controlewerkzaamheden merkte de AFM voor veel wettelijke controles als 'onvoldoende' aan.

Risicogericht

Het Samen Beter-programma heeft de AFM-methodiek als basis: een risicogerichte steekproef op de uitvoering van controlewerkzaamheden in één dossier. Toetsers die hebben meegelopen tijdens het AFM-themaonderzoek voerden het programma vanuit de onafhankelijke SRA-Reviewcommissie uit. Bij onvoldoende score na de nulmeting stelde het accountantskantoor oorzakenanalyse en verbeterplan op. Na toetsing van analyse en verbeterplan (opvolging nulmeting) en wederom onvoldoende score, volgde een éénmeting.

Aanzienlijke kwaliteitsverbetering

Doelstelling van Samen Beter: geen scores in categorie 3 en 4 (gelijk scores AFM-themaonderzoek). Deze doelstelling is bijna gehaald. Na de eenmeting levert Samen Beter geen onvoldoende score categorie 4 op, één kantoor scoort onvoldoende categorie 3. Dit kantoor zal een versnelde reguliere review ondergaan op het wettelijke controledomein.

88% van de SRA-populatie met een Wta-vergunning heeft een aanzienlijke kwaliteitsverbetering laten zien en scoort op het getoetste dossier volgens AFM-methodiek een score categorie 1. De 12% onvoldoende scores in categorie 2 worden vanzelfsprekend gemonitord via de reguliere review.

Effecten

Samen Beter heeft er samen met andere kwaliteitsimpulsen toe geleid dat alle SRA-leden - ongeacht grootte -, een aanzienlijke kwaliteitsverbeter- en professionaliseringsslag hebben gemaakt. Dat is terug te zien in de overall resultaten van de reguliere reviews, juist ook op het wettelijke controledomein, waarover de SRA Reviewcommissie later deze maand zal rapporteren. De extra focus en inzet op kwaliteit kent ook andere effecten: Sinds de aanvang van het verplichte Samen Beter traject zijn er verschuivingen geweest in de SRA populatie. 10 kantoren met een Wta-vergunning zijn gefuseerd, er zijn 14 vergunning ingeleverd en 7 kantoren hebben het SRA lidmaatschap beëindigd.

Nieuwe kwaliteitsimpulsen

Het kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter van SRA staat niet op zich. Met alle uitdagingen waarvoor de accountancysector staat, wil SRA vanuit eigen kracht een positieve impuls geven aan het kwaliteitsdenken in én over de sector. Naast de reguliere toetsingen van de onafhankelijke Reviewcommissie en de inspanningen rond het sectorprogramma In Publiek belang, heeft het SRA-bestuur een nieuw SRA-programma ‘Next Level’ geformuleerd, dat begin 2018 tijdens de SRA Kwaliteitsdag is gelanceerd. De basis voor dit programma ligt gelegen in de kwaliteitsvisie en –ambitie waar de SRA-leden, samen met Bestuur en Bureau vanuit een publiek belang gezamenlijk de schouders onder zetten.

Naar het Dossier Samen Beter

Bekijk de Facts and figures SRA

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren