Thuis in uw branche

Sdu Belasting Office stopt echt!

  • Publicatiedatum: 31-7-2015

De grootgebruikers van SBO (aangiftesoftware) van Sdu hadden, samen met SRA, aan Sdu gevraagd om de aangiftesoftware nog 1 jaar langer te ondersteunen. Gisteren heeft Sdu aan deze vragenstellers bekend gemaakt dat men, ondanks dat men de vraag begrijpt en de inspanningen op prijs stelt, niet aan dat verzoek tegemoet zal komen.

Sdu is van mening dat het platform waarop SBO draait de grenzen van technologische houdbaarheid nadert en nieuwe releases steeds complexer worden.  Sdu kan hierdoor de continuïteit van een foutloos product in de toekomst niet langer garanderen. Ook de investeringen die nodig zijn om over te gaan naar een nieuw platform zijn, volgens Sdu, niet te rechtvaardigen op basis van de marktomvang, de positie van Sdu en de huidige beschikbare alternatieven. Sdu geeft in haar reactie ook aan dat Reed Business niet in 2016 Elsevier Business Office 2015 (voormalig SBO) op de markt zal (kan) brengen. 

Kortom: Sdu ziet zich genoodzaakt vast te houden aan haar beslissing om geen nieuwe versie van het aangiftejaar 2015 uit te brengen en dus om de contracten met klanten per eerst mogelijke datum op te zeggen.

Ook de vraag of men bereid is om de database open te stellen voor andere marktpartijen als AFAS, Kluwer KBP en Unit4 lijkt vooralsnog negatief beantwoord. SRA zal de komende weken met betrokken partijen nagaan wat de mogelijkheden zijn.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren