Thuis in uw branche

Soepelere opstelling Belastingdienst sanering belastingschulden verlengd naar 1 april 2024

  • Publicatiedatum: 4-9-2023
Belastingdienst

Voor ondernemers die hun belastingschulden niet meer kunnen betalen, stelt de fiscus zich tot 1 april 2024 soepeler op bij een schuldsanering. Hiervoor moet in ieder geval met alle schuldeisers een saneringsakkoord zijn afgesloten. De soepelere opstelling zou aanvankelijk tot 1 oktober 2023 gelden, maar deze termijn is dus met een half jaar verlengd.

Saneringsakkoord

In een saneringsakkoord wordt met alle schuldeisers een afspraak gemaakt over het bedrag dat maximaal wordt afgelost op de openstaande vorderingen. Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid (veel) lager liggen dan de totale schuld die openstaat bij de betreffende schuldeisers.

Is ook de Belastingdienst een van de schuldeisers?

Normaal gesproken gaat de Belastingdienst alleen akkoord als zij tenminste het dubbele percentage ontvangt van wat de overige schuldeisers krijgen. Tot 1 april volgend jaar, 2024, gaat de Belastingdienst echter akkoord met hetzelfde percentage dat ook overige schuldeisers ontvangen. Daardoor ontvangen die schuldeisers iets meer aan aflossing en is de kans op een akkoord groter, waardoor naar verwachting minder bedrijven failliet zullen gaan.

Let op! De voorwaarde is dat álle schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.

Zzp'ers

Zzp'ers kunnen contact opnemen met hun gemeente om te informeren of zij in aanmerking komen voor een schuldsaneringstraject. Vaak is dit bij een loket schuldhulpverlening. Komt de ondernemer in aanmerking, dan zullen zij voor de ondernemer een schuldsaneringstraject opstarten.

Bv's en andere rechtspersonen

Andere rechtspersonen, zoals een bv, moeten zelf een schuldsaneringsakkoord met hun schuldeisers zien af te spreken. Er dient eerst een akkoord te zijn verkregen van alle schuldeisers, naast de Belastingdienst. Is dit akkoord bereikt, dan kan vervolgens bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend om een deel van de belastingschulden kwijt te schelden. Hoe zo'n schuldsaneringstraject aangepakt moet worden, is te vinden op bijvoorbeeld de website van het NIBUD of bij de KVK.

Aanvragen schuldsanering bij de Belastingdienst

Om een aanvraag in te dienen voor een schuldsanering bij de Belastingdienst moet u het formulier Verzoek kwijtschelding belasting en/of premie voor ondernemingen invullen en indienen.

Hier staat meer informatie, de overige voorwaarden en welke documenten de fiscus nodig heeft om het verzoek te kunnen beoordelen.

Meer informatie

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.