Thuis in uw branche

SRA-commissie Financiering buigt zich over financieringsoplossingen

Doet u mee?

  • Publicatiedatum: 3-3-2022
Euro

Wilt u als financieringsspecialist deelnemen aan de SRA-commissie Financiering? Onder voorzitterschap van bestuurslid Paul Dinkgreve geeft de commissie input aan SRA-lobbythema’s en beoordeelt tools en oplossingen voor de leden. 

Tijdens de laatste vergadering is onder andere gesproken over D-Basics – een tool om de kredietwaardigheid van bedrijven te toetsen op basis van werkkapitaalfinanciering – en het toetsen van de levensvatbaarheid van ondernemingen. Ook gaat de commissie een werkprogramma ontwikkelen voor het beoordelen van een financieringsaanvraag en worden belangrijke ontwikkelingen zoals op het gebied van duurzaamheid gemonitord.

D-Basics

Het programma Collector XTD van D-Basics biedt – door de rechtstreekse toegang tot de administratieve gegevens van de kredietnemer – inzicht in werkkapitaalfinanciering voor klanten waar de bankfinanciering moeizaam verloopt door een te gering eigen vermogen. Met deze gegevens kan worden vastgesteld of aan kredietwaardigheidsvereisten wordt voldaan. Dit wordt ook rechtstreeks verstrekt aan de (bank)financiers.

De commissie beoordeelt het pakket als interessant om de discussie aan te gaan met financiers (vooral zeer geschikt voor factoringmaatschappijen) over de kredietruimte. De data geven extra informatie over de financierbaarheid in de situatie dat intensieve begeleiding nodig is, naast bijvoorbeeld de rating en prognose. Op dit moment hebben de commissieleden weinig tot geen klanten in bijzonder beheer. Heeft u ervaring met D-Basics, laat het ons weten.

Levensvatbaarheid

Om ervoor te zorgen dat in de kern gezonde bedrijven onnodig failliet gaan, moet de levensvatbaarheid worden aangetoond. Gespecialiseerde SRA-accountants zijn bij uitstek in staat om de levensvatbaarheid objectief te beoordelen, ook of de ondernemer in aanmerking komt voor een WHOA-traject. De commissie adviseert een voucher vanuit de overheid, waarmee de ondernemer deze begeleiding van de accountant in een vroeg stadium kan inkopen.

Andere thema’s die in het kader van de lobby zijn besproken zijn voorstellen vanuit het ministerie voor een kredietregister en een Mkb-bank. De commissie is hiervan geen voorstander. Om de slagingskans op krediet te vergroten, moet juist worden ingezet op de kwaliteit van de aanvraag. Het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur dat mede met de commissie tot stand is gekomen, helpt hierbij.

Werkprogramma

De commissie Financiering gaat een werkprogramma ontwikkelen voor het beoordelen van kredietoffertes of een financieringsaanvraag op basis van voorbeeldoffertes en de kennis van financieringsspecialisten. De toetsingscriteria worden verwerkt in het werkprogramma. Een werkprogramma kan verder aanleiding zijn om financieringsspecialisme binnen kantoren verder te ontwikkelen.

Knelpunten uit de praktijk

Banken stellen een duurzame strategie als voorwaarde voor financiering. De commissie heeft hierover contact met de banken, NVB en uiteraard de SRA-commissie Duurzaamheid. Belangrijk is de vastlegging , de rapportage en de advisering. Een tweede aandachtspunt is het openen van een nieuwe betaalrekening. Voor een groot deel van de ondernemers levert dat problemen op als gevolg van de toepassing van de Wwft door banken. We zijn hierover in overleg met de NVB, maar ook met MKB-Nederland en VNO-NCW.

Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB

De commissie heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB. Dat keurmerk heeft tot doel om het vak van financieringsadviseur op een hoger niveau te krijgen. Ook is er een SRA-opleiding ontwikkeld voor Erkend Financieringsadviseur MKB, die in juni weer van start gaat.

Doet u mee?

Heeft u input voor deze commissie vanuit uw praktijk die u wilt delen? Of ben u financieringsspecialist en wilt u deelnemen aan deze commissie? We hebben op dit moment een vacature. Neem hiervoor contact op met:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren