Thuis in uw branche

SRA-Corona Barometer: voor drie op de vijf klanten directe omzetdaling verwacht van meer dan 60%

  • Publicatiedatum: 1-4-2020
Corona barometer

Week 2 van de SRA-Corona Barometer laat een daling zien van het vertrouwen in de overheid. Terwijl een week geleden 68% (zeer) positief was over de verwachte effectiviteit van de maatregelen, is dat nu nog maar 43%.

Het algehele sentiment over Corona is licht verslechterd: 78% van de klanten is (zeer) negatief gestemd ten opzichte van 73% een week geleden. Het negatieve sentiment wordt mede veroorzaakt doordat voor 13,5% van de klanten een directe omzetdaling wordt verwacht van 80 tot 100%. Voor nog eens 46,5% daalt de omzet per direct met 60 tot 80%. In totaal bedraagt de directe omzetdaling voor drie vijfde van de klanten meer dan 60%. Het verwachte gebruik van de steunmaatregelen, zodra deze opengesteld zijn, neemt toe.

Respons

We willen u hartelijk danken voor het invullen van de SRA-Corona Barometer. De respons van 179 is positief: dit geeft ons een goed beeld van de actuele situatie. U krijgt elke week een terugkoppeling van de impact van de Coronacrisis op het sentiment bij mkb-ondernemers. Uw opmerkingen en suggesties worden intern besproken en waar mogelijk opgepakt. Een samenvatting van uw opmerkingen en suggesties in de Corona Barometer van deze week:

  • De huidige maatregelen moeten sneller ingevoerd worden met heldere procedures (actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en SRA volgt deze op de voet; zie voor de actuele stand van zaken het Coronadossier op sra.nl)
  • Zijn extra maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld op fiscaal gebied, subsidies, specifiek voor de dga etc. (wij nemen uw suggesties mee in onze overlegstructuren maar kunnen uiteraard geen toezeggingen doen)

Daarnaast ontvingen we veel waardering voor onze werkzaamheden alsmede suggesties om mee te denken. We kunnen hier niet individueel op reageren, maar waarderen uw input ten zeerste.

Meedoen?

Fijn als u ons wilt helpen om de situatie wekelijks te monitoren zodat we daar in ons beleid rekening mee kunnen houden. Het invullen neemt slechts een paar minuten in beslag. Meld u aan via communicatie@sra.nl en u krijgt de nieuwe vragenlijst op vrijdag toegezonden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld met betrekking tot de steunmaatregelen? Kijk dan op het Coronadossier op de SRA-website, dat dagelijks wordt bijgewerkt op basis van de actualiteit en vragen van leden. Staat uw vraag er niet bij, mail deze dan aan vaktechniek@sra.nl


Bekijk de resultaten van de SRA-Corona Barometer

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.