Thuis in uw branche

SRA deelnemende partij Financieringstafel voor mkb-ondernemer

€ 1,1 miljoen voor uitbreiding regio’s in 2019

  • Publicatiedatum: 22-2-2019

Na een succesvolle pilot starten meerdere regio's in Nederland in 2019 met een zogenaamde Financieringstafel. Dit is gisteren, 21 februari, op het symposium MKB Financiering aangekondigd. SRA is deelnemende partij.

Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor € 1,1 miljoen ter beschikking. Het doel van een Financieringstafel, waar meerdere partijen bij betrokken zijn, is te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en financiering en versterking van de regionale economische structuur. 

Ondersteunen mkb 

Dit is met name voor de mkb-ondernemer interessant omdat deze doelgroep nogal eens problemen ervaart bij het aanvragen van financiering. Ook SRA is als partij betrokken bij dit project. Voorzitter Paul Dinkgreve heeft voor de accountants getekend namens de SRA-accountantskantoren: ''Accountants fungeren daarbij als smeerolie, want een goed onderbouwd plan is de basis.''

Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat), Chris Buijink (voorzitter NVB), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Ronald Kleverlaan (voorzitter stichting MKB Financiering) en Paul Dinkgreve (voorzitter SRA).
Van links naar rechts: Mona Keijzer (staatssecretaris EZK), Chris Buijink (voorzitter NVB), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Ronald Kleverlaan (voorzitter stichting MKB Financiering) en Paul Dinkgreve (voorzitter SRA).

Staatssecretaris Keijzer: ''Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral mkb-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van mkb-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.''

Aanbod financiering diverser

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom de € 1,1 miljoen, beschikbaar uit het MKB-actieplan, om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, SRA, MKB-Nederland en de stichting MKB Financiering.

Samenwerking accountant

Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM's, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Pilot Financieringstafels 2019 - MKB Actieplan 2018-2021

Financieringstafel Brainport Eindhoven

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken.

Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Bron: SRA / Rijksoverheid

Meer informatie