Thuis in uw branche

SRA in Den Haag: Hoe heet wordt de soep gegeten?

  • Publicatiedatum: 30-4-2014

We gaan een warm seizoen tegemoet, in onze branche. We zien immers een fiks aantal zaken tegemoet die van invloed kunnen zijn op het beeld van accountants(kantoren): een debat over de toekomst van de wettelijke controle vanuit de beroepsorganisatie en in de Tweede Kamer; de visie van de minister op de branche en de evaluatie van de Wta in de zomer; de aanstaande rapportage van de AFM over de grote kantoren.

En zo nog een aantal zaken – u kent ze wel uit de krant - die van invloed zijn op het imago van het beroep én van kantoren.

Hoe heet deze soep wordt gegeten? Dat is ongewis en hangt af van de verantwoordelijkheid die stakeholders in onze branche nemen, met name op het gebied van communicatie. Let wel, waar het gaat om de discussie over de kwaliteit van de wettelijke controle past ons bescheidenheid. Maar de generaliserende werking van communicatie die alle accountants of accountantskantoren over één kam scheert, slaat hard neer. Ook bijvoorbeeld bij SRA-leden die geen wettelijke controleopdrachten uitvoeren. 

Vertrouwen

Wanneer alle belanghebbenden het vertrouwen in de accountancy willen herstellen, dan heeft ook elke belanghebbende de plicht om hun communicatie daarop zorgvuldig aan te passen. Dat is één van de zaken die u kunt nalezen in 'Waar SRA voor staat', de hernieuwde speerpunten die het SRA-bestuur opstelden, alsook in onze open brief aan het NBA-bestuur waarin SRA een voorschot neemt op de komende discussie over de toekomst van de wettelijke controle. SRA neemt 'Waar SRA voor staat' mee in alle gesprekken met stakeholders, en in dit geval juist met toezichthouder en beroepsorganisatie.

Pensioenvisie

Terugkijkend op de Haagse zaken hebben we ons onder meer sterk gemaakt voor een goede regeling voor pensioen in eigen beheer van de DGA. SRA stuurde een uitvoerige visie naar ministerie en Tweede Kamer. Op basis van onze notitie heeft de Tweede Kamer vele vragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes, die per brief aan de Kamer liet weten dat hij de verschillende vragen en varianten nog nader wil uitwerken en analyseren. Wiebes verwacht voor de zomer de Tweede Kamer te kunnen informeren over de verschillende mogelijkheden.


Knelpunten

SRA stuurde Wiebes, samen met NBA en NOAB, een brief met oplossingen voor knelpunten rond de Toeslagen, eenbankrekeningnummer en VAR/WUO. Deze onderwerpen blijven voorlopig onderwerp van gesprek, zoals ook de werkkostenregeling. Per 2015 vervalt het keuzeregime. Het Ministerie zoekt samen met SRA, NOAB en VNO/MKB naar een oplossing om de werkkostenregeling toch aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven. Die oplossing zou in het Belastingplan 2015 moeten worden opgenomen. SRA en partner in deze NOAB denken samen met het ministerie mee over de oplossingsrichtingen.


Opportunities

Ook op beleidsspeerpunt 'financieren' timmert SRA aan de weg. Naast de ingerichte dossierpagina op www.sra.nl, is SRA in gesprek met de Nederlandse vereniging van banken en MKB Nederland om (hulp bij) financiering meer inzichtelijk te maken bij ondernemers. Vanaf juni 2014 zal daartoe een digitaal platform worden gelanceerd. Financieringsaanvragen, rating en (branche)benchmark staan daarbij vanuit SRA centraal. Vanuit het SRA-bestuur wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk linkjes te leggen naar de SRA-accountantskantoren, vanzelfsprekend vanuit het besef dat financieren wel een vak is.

Vooruitkijken

SRA houdt de vinger aan de pols waar het gaat om de beloofde reactie voor de zomer van staatssecretaris Wiebes op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen, dat pleit om vereenvoudiging van het stelsel. We krijgen sterk de indruk uit de discussie met de Tweede Kamer, dat de staatssecretaris af wil van inkomensafhankelijke instrumenten en het aantal belastingschijven wil verminderen. Ook haken we aan bij de discussie rond nieuwe bouwstenen voor een moderne btw. Vanzelfsprekend staat het Belastingplan 2015 al op ons netvlies; natuurlijk naast alle andere actualiteiten op accountancy, fiscaal, vaktechnisch of bedrijfseconomisch gebied.SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren