Thuis in uw branche

SRA-kantoren maken aanzienlijke kwaliteitsslag

  • Publicatiedatum: 24-5-2018

De toetsingsresultaten van SRA-kantoren over 2017 laten op alle domeinen een sterke verbetering zien ten opzichte van 2016. Dat staat in het Jaarverslag 2017 van de SRA-Reviewcommissie, dat vandaag wordt gepubliceerd.  Overall voldoet 83% van de regulier getoetste kantoren in 2017 aan wet- en regelgeving; een percentuele stijging van 16% ten opzichte van 2016.

Infographic 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De toetsingen in 2017 van het wettelijke controle (Wta-)domein leverden het resultaat op van een kwaliteitsslag die een aantal jaren geleden werd ingezet. In dit domein voldoet 82% van de getoetste kantoren. Maar liefst 92% van de getoetste SRA-kantoren in 2017 voldoet aan wet- en regelgeving in het domein samenstellen. De kantoren die niet of op belangrijke onderdelen nog niet voldoen, worden opgevolgd door de SRA Reviewcommissie. 

Bewust worden

 Volgens Willem van Wijngaarden, voorzitter van de onafhankelijke SRA-Reviewcommissie, is de kwaliteitsverbetering resultante van een bewustwordingsproces bij de SRA-leden: "Wat we –in retrospect- op het wettelijke en vrijwillige controledomein kunnen constateren is dat SRA-kantoren tot 2014 best met kwaliteit aan de slag waren. De diepgang in de uitvoering van de wettelijke controle, bij processen en posten, kon echter veel beter. Dat constateerde ook de AFM met haar themaonderzoek in 2013 bij SRA-kantoren. Het SRA-bestuur besloot daarop tot een verplicht meet- en verbeterprogramma 'Samen Beter' bij haar leden met een Wta-vergunning, dat onze reviewers tot in 2018 hebben uitgevoerd".

60 protesten

"De extra inzet van SRA op het aanjagen van vaktechnische kwaliteit via Samen Beter leidde aanvankelijk tot discussie met kantoren. De verplichte nulmeting leverde bijna 60 protesten op. Maar al doende, in de opvolging van de kantooranalyse en verbeterplannen, zagen onze reviewers bij SRA-leden meer focus op en beleving bij kwaliteit ontstaan. Kantoren vroegen zelf om (dossier)mentoring. Daarnaast hebben SRA Vaktechniek en Educatie op basis van onze toetsingsbevindingen nieuwe producten over bijvoorbeeld steekproeven en IT ontwikkeld, die hebben geleid tot toepassing ervan in de praktijk".

Intrinsieke motivatie

Ook het rapport Publiek belang en de doorvertaalde 53 maatregelen hebben volgens Van Wijngaarden bijgedragen aan het bewustwordingsproces bij SRA-kantoren: "Elk kantoor volgt natuurlijk de media. De impact van het rapport en maatregelen is echt wel ingedaald. Alle publiciteit over falende accountants heeft geleid tot selectie binnen kantoren van wie wel en wie niet geschikt is voor de uitvoering binnen het Wta-domein. Externe prikkels zijn inmiddels omgezet naar intrinsieke motivatie om het telkens beter te doen. En niet alleen op vaktechnisch niveau. We zien dat terug in de veranderde cultuur bij kantoren".

Op inhoud

"De cultuur die wij als Reviewcommissie waarnemen binnen kantoren is niet meer gestoeld op een basis van: 'wij zijn het niet met jullie eens'; maar kent veel meer het karakter: 'wat kunnen we nog meer doen?'. Dat levert ook discussies op, maar die gaan nu inhoudelijk ergens over. De Cultuurscan -125 van de 187 vergunninghouders deden inmiddels de SRA-scan-, zal daarbij geholpen hebben. We merken dat de kantoortop open staat voor verandering als de medewerkers zelf ook vragen om verbeteringen. Die medewerkers hebben immers de cultuurscan ingevuld".

Altijd nagaan

De SRA-Reviewcommissie constateert dat de grootte van het kantoor geen rol speelt in de kwaliteitsverbeteringen. Van Wijngaarden: "In de media, en zelfs ook bij stakeholders, leeft nog wel eens het beeld dat kleinere kantoren met een Wta-vergunning vanwege hun omvang en aantal opdrachten, minder kwaliteit in het wettelijke controledomein kunnen leveren dan grotere kantoren. Binnen de SRA-populatie is deze aanname zeker niet van toepassing. Uitgesplitst naar aantal fte doen kleine kantoren (tot 25 fte) het relatief gezien zelfs beter dan middelgrote kantoren (26-100fte)".

Samenstellen

De sterke focus van de afgelopen jaren op het wettelijke controledomein door zowel de Reviewcommissie als de SRA-leden heeft invloed gehad op de resultaten van het domein Samenstellen en overige opdrachten. "Laten we wel wezen, de beste mensen binnen de kantoren gingen naar de controleopdrachten. Samenstellen kreeg daardoor minder aandacht. Dat resulteerde bij diepere reviews op dit domein in 2015 en 2016 zelfs bij grotere kantoren tot onvoldoendes. Kantoren stelden dat overigens in self-assessment ook vast. Inmiddels selecteren kantoren ook in dit domein op wie wel en wie niet verklaringen mogen tekenen. Verbetering van de resultaten op het domein Samenstellen is nu zichtbaar in 2017".

Voor zich sprekend

Het SRA-bestuur heeft met grote belangstelling kennis genomen van het Jaarverslag van de Reviewcommissie, over haar activiteiten bij en de resultaten van SRA-kantoren in 2017. Voorzitter Paul Dinkgreve: "Alle inspanningen die onze leden verrichten om de kwaliteit van dienstverlening telkens te verbeteren, zien we nu terug in betere, hoopvolle cijfers voor alle domeinen. SRA-kantoren beseffen dat continu werken en investeren vanuit een intrinsieke motivatie, van belang is voor een duurzame, voor zich sprekende kwaliteit van dienstverlening. En dat is van belang, niet alleen voor onze klanten in het mkb, maar ook als we ons als vereniging en als kantoren blijvend willen onderscheiden".

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren