Thuis in uw branche

SRA ontwikkelt training en introductievideo voor de praktijkbegeleider van nu

  • Publicatiedatum: 21-2-2019

Om te kunnen blijven voldoen aan alle vereisten die worden gesteld aan de praktijkbegeleider, heeft SRA, exclusief voor eigen leden, een nieuwe gratis eendaagse training ontwikkeld.

Introductievideo praktijkbegeleiderDeze training is bedoeld voor praktijkbegeleiders van trainees die de Praktijkopleiding MKB of Assurance volgen. Tevens is een introductievideo ontwikkeld voor het brede publiek, waarin in het kort wordt aangestipt wat er van de huidige praktijkbegeleider wordt verwacht.

Rol is veranderd

De rol van praktijkbegeleider is de afgelopen jaren sterk veranderd en breder en veeleisender geworden. De praktijkbegeleider moet zowel mondeling als schriftelijk motiverend en gestructureerd coachen en de trainee van de juiste feedback voorzien. Niet alleen op vaktechnisch gebied, er moet ook voldoende aandacht zijn voor social skills, zoals gedrag en samenwerking. Zowel SRA als de NBA onderschrijft het belang van deze vereisten.

Introductievideo Praktijkbegeleider

Om kennis te maken met de nieuwe rollen van de huidige praktijkbegeleider, heeft SRA de Introductievideo Praktijkbegeleider ontwikkeld. In deze informatieve video wordt puntsgewijs aangestipt wat er van een praktijkbegeleider wordt verwacht. De video is voor iedereen toegankelijk en is te bekijken op de site van SRA en op YouTube.

Bekijk de introductievideo

Eendaagse praktische training

Om praktijkbegeleiders van SRA-accountantskantoren te ondersteunen en de juiste kennis en vaardigheden eigen te maken, biedt SRA een nieuwe gratis eendaagse training. De training bevat tal van praktische handvatten, actuele casussen en gerichte oefeningen. SRA is van mening dat iedere huidige praktijkbegeleider deze training zou moeten volgen. Voor nieuwe SRA-praktijkbegeleiders wordt deelname aan deze eendaagse training in ieder geval verplicht gesteld.

Meer informatie over de eendaagse training voor praktijkbegeleiders

In 2019 zijn er drie momenten waarop de training gevolgd kan worden. De eerste mogelijkheid is op 6 juni aanstaande. Belangstellenden kunnen zich via de SRA-website direct aanmelden. Hier staat ook meer informatie over de inhoud van de training.

Meer informatie en inschrijven