Thuis in uw branche

SRA overlegt over Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon

  • Publicatiedatum: 26-4-2013

SRA heeft half april met de Belastingdienst overleg gehad over de bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing). Om deze bezwaren snel te kunnen behandelen, heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld.

De Belastingdienst ontving van verschillende kanten signalen dat op grote schaal bezwaar zal worden gemaakt tegen de afdracht van de pseudo-eindheffing hoge lonen 2013. In dat kader kwam ook de vraag op hoe Belastingdienst en koepelorganisaties omgaan met de praktische c.q. procedurele kant van de bezwarenstroom.

Naast het instellen van een centraal instuuradres, overweegt de Belastingdienst bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Op dit moment vindt hierover overleg plaats met SRA en andere koepelorganisaties. De Belastingdienst maakt de voorwaarden bekend zodra deze zijn vastgesteld.

Meer informatie

  • Praktijkhandreiking Werkgeversheffing op excessieve salarissen en ontgaansmogelijkheden
  • Belastingdienst.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren