Thuis in uw branche

SRA praat mee over werkkostenregeling

  • Publicatiedatum: 3-4-2013

SRA heeft gisteren een uitnodiging ontvangen voor een consultatiebijeenkomst werkkostenregeling bij het ministerie van financien. De bijeenkomst, die half april plaatsvindt, zal in het teken staan van de onlangs door staatssecretaris Weekers gepubliceerde verkenning 'Aan het werk met de werkkostenregeling'.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat hij het veld breed wil consulteren. Uit de brief:

'De systematiek van de werkkostenregeling is goed, maar kan in de uitwerking nog beter. Dat is het uitgangspunt van de verkenning "Aan het werk met de werkkostenregeling" [... ] In de verkenning komen in de praktijk gesignaleerde knelpunten aan de orde en worden meerdere oplossingsrichtingen aangegeven om de werkkostenregeling verder te vereenvoudigen en tegelijkertijd het draagvlak te vergroten. De staatssecretaris roept graag de kennis en expertise van (de leden van) SRA in.

Ook oproep aan uw kantoor!

Zoals uit de verkenning blijkt zijn er geen simpele oplossingen. In essentie draait het om de vraag of men de voorkeur geeft aan een open norm als het noodzakelijkheidscriterium of men de voorkeur geeft aan meer zekerheid, met meer detailregels en met de daaraan verbonden administratieve lasten. Verder vernemen we graag uw inbreng over de mogelijke maatregelen om administratieve knelpunten (afrekensystematiek) weg te nemen. Deze maatregelen kunnen, ongeacht de gekozen oplossingsrichting, getroffen worden.

Mocht u zelf willen reageren op de vraag van staatssecretaris Weekers of de verkenning 'Aan het werk met de werkkostenregeling': vanaf 8 april 2013 kunt u uw inbreng doen op via http://www.internetconsultatie.nl

 

Lees ook...

 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren