Thuis in uw branche

SRA-Praktijkhandreiking Onderzoek AFM verschijnt medio december

  • Publicatiedatum: 1-12-2015

Deze praktijkhandreiking beoogt SRA-kantoren met een Wta-vergunning te informeren over diverse aspecten die samenhangen met onderzoeken door de AFM bij accountantsorganisaties en te adviseren over de wijze waarop de kwaliteit van de uitvoering van wettelijke controles kan worden verbeterd.

Voor middelgrote en grote rechtspersonen geldt in Nederland een wettelijk verplichte jaarrekeningcontrole. De controle moet worden uitgevoerd door een openbaar accountant die verbonden is aan een accountantsorganisatie, die daartoe ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) een vergunning heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de kwaliteit van de wettelijke controles en voert hiertoe onderzoeken uit bij Wta-vergunninghouders.

De toezichthouder heeft naar aanleiding van diverse onderzoeken geconstateerd dat de kwaliteit van wettelijke controles verbetering behoeft. Bij vrijwel alle onderzochte accountantsorganisaties (OOB-vergunninghouders en niet-OOB vergunninghouders) heeft de AFM belangrijke tekortkomingen geconstateerd. Het is de taak van de vergunninghouders zodanige maatregelen te treffen dat de kwaliteit van wettelijke controles gewaarborgd is.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren