Thuis in uw branche

SRA reactie op concept Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants

  • Publicatiedatum: 18-3-2013

Het SRA-bestuur heeft de NBA haar reactie gestuurd op de concept Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants, de voorziene opvolger van de huidige VGC. De VGBA geeft de fundamentele beginselen en het conceptueel raamwerk weer, die de accountant in het algemeen belang moet toepassen. Als het gaat om de uitwerking van de VGBA en de te volgen procedure, plaatst het SRA-bestuur wel een aantal kritische kanttekeningen.

Uit de brief:

"Allereerst merken wij ten aanzien van de procedure op, dat de beoordeling van het voorliggende consultatiedocument wordt bemoeilijkt vanwege het ontbreken van aantal essentiële documenten. Dit betreft de nieuw te maken Verordening op de ledengroepen en de vernieuwde onafhankelijkheidsregels. Hierdoor is het onder meer in dit stadium niet mogelijk de overallstructuur van de herziene regelgeving te beoordelen.

Juist om de overallstructuur op zijn merites te kunnen beoordelen, alsook het belang dat wij hechten aan de hierna gemaakte (vaktechnisch-juridische) opmerkingen op de (uitwerking van de) VGBA, dringt het SRA-bestuur er bij u op aan om een tweede consultatieronde op een aangepaste VGBA in te stellen zodra de voornoemde documenten beschikbaar zijn. Pas op dat moment is een goede beoordeling van de VGBA ons inziens mogelijk.

De beoogde invoering tijdens de ledenvergadering van juni a.s. leidt daarbij tot een zeer kort tijdschema. Wij hechten bij dit belangrijke onderwerp meer aan een zorgvuldige procedure en een gedegen eindproduct dan aan snelheid."

Opmerking: Login om de reactie van SRA te downloaden

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren