Thuis in uw branche

SRA reageert op AFM Consultatie Interpretatie Incidentmeldingen

  • Publicatiedatum: 22-6-2021
Laptop

Het SRA-bestuur en de Commissie Kwaliteit Vaktechniek hebben gereageerd op de AFM-consultatie herziene interpretatie van het begrip ‘incident’ bij incidentmeldingen.

Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op een juiste manier mee omgaan. Omdat de wet niet precies definieert wat een incident is, geeft de AFM een interpretatie. 

Uit gesprekken met accountantsorganisaties bleek dat in de huidige interpretatie op onderdelen verduidelijking nodig was. Met deze herziene interpretatie wil de AFM waar mogelijk deze verduidelijking bieden.

SRA heeft de AFM meegegeven dat een aantal punten nog verdere verduidelijking behoeft. Ook hebben we enkele suggesties voor verbetering gedaan.

Lees de volledige reactie