Thuis in uw branche

SRA reageert op Belastingplan 2016

  • Publicatiedatum: 7-10-2015

Visie- en ambitieloos. Het belangrijkste onderwerp voor de mkb-praktijk ontbreekt. En blijvende onzekerheid voor ondernemers als het gaat om de langere termijn omdat nog steeds geen werk is gemaakt van de fundamentele structurele stelselherziening. Dat is wat het Belastingplan 2016 voorlopig oplevert. SRA reageerde naar de Tweede Kamer.

Logo SRA KleinDe afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over een herziening van het belastingstelsel. Met name het verlagen van de lasten op arbeid vormde een uitdaging, met als belangrijkste doel de arbeidsparticipatie te vergroten en werken weer lonender te maken. Deze uitdaging ligt nog steeds op tafel.

Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar de wijze waarop kapitaalinkomen moet worden belast. Al enkele jaren trekt in het bijzonder de systematiek van box 3 de aandacht door het ten opzichte van de markt hoge veronderstelde rendement. Dit is een irreëel hoog rendement. Nu het rendement op spaarrekeningen laag is, raakt dat vooral belastingplichtigen met een risicomijdende beleggingshouding. Rekening houdende met de inflatie kan de belastingdruk in box 3 inmiddels meer bedragen dan 100% over het behaalde rendement.


Vermogensongelijkheid en belastingontwijking

In het verlengde van de discussie over de hoogte van het forfaitaire rendement, gaat bovendien veel aandacht uit naar de onwenselijk geachte vermogensongelijkheid en belastingontwijking door vooral het internationaal actieve bedrijfsleven. SRA heeft eerder gepleit voor een verlaging van de belastingdruk op kapitaal en winstinkomen in het bijzonder om op die manier de concurrentiekracht van Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen handhaven. Een lastenverlichting op arbeid draagt daar ook aan bij, althans voor zover deze haar weerslag daadwerkelijk vindt in de loonkosten.

SRA constateert dat ondanks alle vooruitstrevende bedoelingen vooralsnog geen sprake is van een fundamentele gestructureerde stelselherziening. Dat is een gemis, vooral omdat daardoor de periode van onzekerheid over een aanstaande stelselherziening blijft voortduren. Deze onzekerheid belemmert ondernemend Nederland in het nemen van langere termijnbeslissingen en vermindert daarmee de daadkracht in en van het bedrijfsleven. Het SRA-bestuur is graag bereid een bijdrage te leveren aan de discussie over een de(r)gelijke stelselherziening. Zoals al eerder aangegeven ligt een verschuiving van de belastingdruk naar de indirecte belastingen voor de hand.


Ondoorzichtig systeem

Ook is een drastische vereenvoudiging nodig van de diverse heffingskortingen en toeslagen, maar ook van de wijze waarop de huidige hypotheekrenteaftrek is vormgegeven. Het bestaande stelsel inclusief de daarin thans voorgestelde wijzigingen leidt tot een ondoorzichtig systeem waarin niemand meer op eenvoudige wijze kan weten welk belastingtarief hij over een extra verdiende euro moet afdragen. Die ondoorzichtigheid is uitermate onwenselijk en belemmert financiële beslissingen omdat niemand de gevolgen snel en goed kan doorzien. Wij bepleiten snel tot een inzichtelijk systeem te komen. De conclusies van het CPB met betrekking tot de belastingheffing over kapitaalinkomen, ondersteunen wij dan ook van harte.


Download

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren