Thuis in uw branche

SRA reageert op consultatie Herziene Standaard 540

  • Publicatiedatum: 22-1-2019

Op één uitzondering na is SRA-Bureau Vaktechniek het inhoudelijk eens met het consultatiedocument inzake de herziene standaard 540. De uitzondering betreft de vertaling van paragraaf 13.

Een kernpunt van de herziene standaard is de schaalbaarheid van de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. In de Engelse tekst komt in de tweede zin van paragraaf 13 duidelijk naar voren dat die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die noodzakelijk zijn om het risico van een afwijking van materieel belang in te kunnen schatten.

De huidige Nederlandse vertaling legt de nadruk op datgene wat de accountant in ieder geval moet doen en niet op de mogelijkheid minder te doen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

De tweede zin zou naar onze mening dan ook aangepast moeten worden in: 'De werkzaamheden van de accountant om het inzicht te verwerven dienen te worden uitgevoerd in de mate die noodzakelijk is om een passende basis te bieden voor het onderkennen en inschatten van de risico's'. Daarmee wordt direct aangesloten op de Engelse tekst en de toelichting in de A-paragrafen en wordt voorkomen dat de schaalbaarheid – onbedoeld – niet in de tekst van paragraaf 13 van de standaard zelf tot uitdrukking komt.


Lees de complete reactie van SRA