Thuis in uw branche

SRA reageert op consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle

  • Publicatiedatum: 18-9-2018

SRA Bureau Vaktechniek onderschrijft het belang van nadere guidance door de NBA bij de toepassing van data-analyse in de controlepraktijk. Handreiking 1141 is daartoe een goede en waardevolle aanzet, maar SRA plaatst ook enkele kanttekeningen.

Dat staat te lezen in de reactie van SRA Bureau Vaktechniek op de consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle.

De kanttekeningen betreffen onder meer het ontbreken van een methodologische beschouwing en samenhang, te beperkte definiëring van de betrouwbaarheid van data en het ontbreken van afwegingen voor het toepassen van data-analyse.


Lees de complete reactie van SRA