Thuis in uw branche

SRA reageert op IAASB-consultatie: ISA for Less Complex Entities

  • Publicatiedatum: 27-1-2022
Laptop

Kleinere, minder complexe entiteiten (LCE's) leveren een cruciale bijdrage aan de wereldeconomie; zij vertegenwoordigen dan ook een groot deel van de audits wereldwijd. Tegelijkertijd doen zich steeds complexere structuren en transacties voor die weerslag hebben op de ontwikkeling en herziening van de internationale controlestandaarden.

De IAASB erkent dat het weerspiegelen van deze complexiteit in de Internationale standaarden (ISA's), uitdagingen kan opleveren voor audits van minder complexe entiteiten. Eerder deed de IAASB daarom een wereldwijde oproep om issues rond complexiteit, lengte, begrijpelijkheid, schaalbaarheid en proportionaliteit in de controlestandaarden te adresseren. Ook SRA reageerde in 2019 op de IAASB discussiepaper Audits of Less Complex Entities.

Eén standaard is gewenst

Op basis van alle consultatiereacties, de specifieke behoeften van LCE’s en de gebruikers van hun financiële verantwoordingen heeft de IAASB een internationale standaard ontwikkeld voor controles van jaarrekeningen van minder complexe entiteiten (ISA voor LCE). De draft is in juni 2021 goedgekeurd door de IAASB-Board, en ligt nu voor ter consultatie. 

Sinds jaar en dag pleit SRA er bij (inter)nationale wetgevers en normstellers voor om het mkb als uitgangspunt te nemen. In het verlengde daarvan hebben we bij de IAASB aangedrongen om de bestaande ISA’s aan te passen voor de audits van minder complexe entiteiten.

In de reactie op de draft pleit SRA pleit er wederom voor om geen twee verschillende sets van standaarden te ontwikkelen. Dit zou tot effect kunnen hebben dat de verwachtingskloof met gebruikers vergroot wordt en dat de gepercipieerde waarde van de audit zou kunnen verminderen.

Meer informatie