Thuis in uw branche

SRA tekent toezichtarrangement met Bureau Financieel Toezicht

  • Publicatiedatum: 5-6-2012

SRA sluit een convenant (toezichtarrangement) met Bureau Financieel Toezicht (BFT). Met het convenant spreken beide partijen af dat SRA primair zelf zorg draagt en toezicht houdt op de naleving van de verplichtingen op grond van de WWFT bij haar leden. Vanmiddag ondertekenen Folkert Winkel RA van BFT en SRA-voorzitter Paul Dinkgreve RA het convenant.

1-loketgedachte zonder extra belasting

Met het toezichtarrangement realiseert SRA een volgende stap in het Ondertekening Convenant SRA en BFTstreven naar één loket voor de aangesloten leden. Het WWFT-toezicht wordt namelijk meegenomen in de kwaliteitstoetsing van SRA en uitgevoerd door SRA-reviewers. BFT zal geen regulier onderzoek in het kader van de WWFT doen bij de SRA-leden. Bijzondere onderzoeken door BFT vallen buiten het toezichtarrangement. Op deze manier realiseert SRA dat wettelijk ingesteld toezicht op een efficiënte manier voor de leden wordt ingericht en daarmee geen extra belasting voor de kantoren vormt. SRA onderstreept dat het naleven van wet- en regelgeving ook een belangrijk kwaliteitsaspect vormt.

Waarborg integriteit financieel stelsel

BFT is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT). De doelstellingen van de WWFT zijn het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financiële stelsel én het verbeteren van de informatiepositie ten behoeve van het bestrijden van witwassen en van terrorismefinanciering. De WWFT is behalve voor accountants en belastinngadviseurs, ook van toepassing op andere professionals zoals notarissen, advocaten, accountants, administratiekantoren, bedrijfseconomische adviseurs en juridische adviseurs. Het toezichtarrangement is een samenhangend geheel van processen, procedures en afspraken die gericht zijn op het vaststellen van de naleving van de wet- en regelgeving waarop het toezicht betrekking heeft.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren