Thuis in uw branche

Staatssecretaris Wiebes gaat in op SRA-vragen pensioen eigen beheer dga

  • Publicatiedatum: 3-6-2014

Een van de erfenissen van voormalig staatssecretaris Weekers, is de problematiek rond het pensioen in eigen beheer van de dga. Gisteren stuurde huidig staatssecretaris Wiebes nog geen pasklare antwoorden maar wel zijn eerste oplossingsrichtingen op vragen vanuit de Tweede Kamer –mede gebaseerd op de inbreng van SRA.

Wiebes erkent het nijpende probleem rond het pensioen in eigen beheer van de dga. Uit de brief: 'Het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichtingen (leidt) tot een complexiteit, die zowel voor de directeur-grootaandeelhouder als voor de Belastingdienst op z'n zachtst gezegd niet optimaal is. Dit leidt tot onduidelijkheden bij een aantal situaties, zoals bij de vraag of er dividend kan worden uitgekeerd of bij een echtscheiding. Hier zit niemand op te wachten'.

Twee werelden

Aangezien pensioen in beheer zich in twee werelden afspeelt (de fiscale en civielrechtelijke), is volgens de staatssecretaris op dit moment geen pasklaar antwoord te geven. Alhoewel het denkproces tot vereenvoudiging van wetgeving nog niet is afgerond op het ministerie, wil de staatssecretaris de Kamerleden wel alvast deelgenoot maken van zijn uitgangspunten.

Uit de brief: 'Er is eigenlijk maar één uitgangspunt: een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de directeur-grootaandeelhouder als de Belastingdienst. We moeten – als het even kan – af van de ingewikkelde verschillen tussen de fiscale en civiele waarderingsregels bij het eigen beheer'.

Als randvoorwaarden noemt de staatssecretaris: 'In de eerste plaats vind ik het van belang dat de door de directeur-grootaandeelhouder ingelegde middelen beschikbaar kunnen blijven voor (de financiering van) de eigen onderneming. Verder moet het mogelijk blijven dat iets geregeld kan worden voor de (potentiële) nabestaanden. Ten slotte moet een aanpassing budgettair haalbaar zijn'.

Vierde oplossingsrichting

Naast de geschetste oplossingsrichtingen in de brief van 6 december 2013 (van Weekers), noemt Wiebes nog een door een aantal politieke partijen aangedragen vierde oplossingsrichting, namelijk een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage.

  1. Wiebes geeft aan dat variant 1 uit de voornoemde brief afvalt omdat deze budgettair niet haalbaar is.
  2. Ook variant 2 valt af omdat dit een incidentele aanpassing is met grote juridische bezwaren welke de regeling bovendien voor de langere termijn niet eenvoudiger maken. 
  3. Variant 3, de fiscale reserve voor pensioen, biedt volgens Wiebes objectief de meeste aanknopingspunten voor een echte vereenvoudiging en voldoet zijns inziens tevens aan alle genoemde randvoorwaarden. De staatssecretaris werkt momenteel aan een verdere uitwerking van deze variant.
  4. Bij de nieuwe 4de variant – de beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage – heeft de staatssecretaris twijfels of dit werkelijk tot een vereenvoudiging kan leiden; in ieder geval niet in de voorgestelde vorm. 

In zijn antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris ook in op de reactie van onder meer SRA. Het SRA-bestuur zal op basis van de antwoorden haar positie opnieuw formuleren en zowel de staatssecretaris, het ministerie van Financiën en de Tweede Kamerleden daarover informeren.

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren