Thuis in uw branche

Succes voor lobby SRA

  • Publicatiedatum: 12-12-2013

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft besloten dat accountants/adviseurs die sec loon- en salarisgegevens doorgeven aan pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, geen Wft-vergunning nodig hebben.

Een vrijstelling daartoe wordt opgenomen in de Wet financieel toezicht en gaat per 1 januari 2014 van kracht. Het besluit daartoe is gisteren in de Staatscourant gepubliceerd.

SRA heeft vanaf begin 2012 dit praktijkprobleem aangekaart bij zowel de AFM als het ministerie van Financiën.


Uit de toelichting in de Staatscourant:

Veel salarisadministratiekantoren en accountants geven salarisgegevens door aan pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen ten behoeve van het bepalen van de premie die de werkgever af moet dragen voor het pensioen van de werknemer. Het doorgeven van deze gegevens aan verzekeraars of premiepensioeninstellingen kwalificeert echter als bemiddelen in de zin van de Wft, waarvoor op grond van artikel 2:80 van de Wft een vergunning moeten worden aangevraagd. Daar een pensioenfonds geen aanbieder in de zin van de Wft is, is dit niet het geval bij pensioenfondsen. Het doorgeven van salarisgegevens van een nieuwe werknemer kan namelijk gezien worden als het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product (het pensioencontract). Wat betreft lopende contracten, gaat het om het assisteren bij het beheer en de uitvoering, hetgeen volgens onderdelen c en d van de definitie van bemiddelen in artikel 1:1 van de Wft ook onder bemiddelen valt.
 
De gegevens worden doorgegeven op verzoek van de werkgever, omdat juist salarisadministratiekantoren en accountants eenvoudig kunnen beschikken over de juiste gegevens. Buiten het doorgeven van de salarisgegevens zijn zij verder niet betrokken bij de advisering over en de bemiddeling in het pensioenproduct. Deze activiteiten vormen dus een marginaal onderdeel van de werkzaamheden van de salarisadministratiekantoren en accountants, terwijl er wel uitgebreide wettelijke eisen tegenover staan. Dit wordt onwenselijk geacht. Daarom wordt voorzien in een vrijstelling voor deze activiteiten. De vrijstelling is analoog vormgegeven aan de bestaande vrijstelling voor adviseurs die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten, maar vanwege die andere hoofdberoepswerkzaamheid wel beschikken over gegevens betreffende de financiële situatie van de consument. Wanneer dergelijke gegevens worden doorgegeven, mag verder geen provisie worden ontvangen van de aanbieder en wordt de eis gesteld dat de gegevens worden doorgegeven op verzoek van de werkgever van de desbetreffende consument.


Eerder brachten wij:

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren