Thuis in uw branche

TOGS: een fysieke inrichting buiten de eigen woning?

FAQ’s van SRA-kantoren

 • Publicatiedatum: 23-4-2020
Rekenmachine

Vraag SRA-kantoor: Is er al meer duidelijkheid over de voorwaarde van een fysieke inrichting buiten de eigen woning? Dit in verband met de aanvraag voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren), waarbij ondernemers eenmalig € 4000 netto kunnen krijgen voor het betalen van hun vaste lasten.

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

Voor de TOGS-regeling geldt een voorwaarde aan de vestiging. De onderneming mag namelijk geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Uitzondering is er voor horecaondernemingen.

Onderneming, anders dan horeca

Art. 1 van de Beleidsregel nr. WJZ/20077977 stelt onder andere als voorwaarde dat de onderneming ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming. Dit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister zoals die op 15 maart 2020 was. Inmiddels heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten dat deze eis wordt aangepast. Is er geen vestiging op een ander adres dan het privéadres, dan geldt als aanvullende eis dat de vestiging fysiek moet zijn afgescheiden van de woning en dat de vestiging een eigen ingang of opgang heeft. Ook is de regeling uitgebreid voor bedrijven met een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen buiten de woning, zoals rijscholen.

Voor de navolgende voorbeelden leidt dat naar ons oordeel tot de volgende conclusie:

 • Sport- fitnesscoach heeft aanbouw aan woning met eigen ingang: wel of geen fysieke inrichting buiten eigen woning?
  Als deze aanbouw fysiek van de woning is afgescheiden en een eigen ingang of opgang heeft,  bestaat recht op de tegemoetkoming.
 • Kermisexploitant: met losstaande loods voor kermisattracties/auto’s: wel of geen fysieke inrichting buiten eigen woning?
  Hier is wel sprake van een recht op tegemoetkoming, omdat sprake is van fysieke productiemiddelen buiten de woning.
 • Kermisexploitant: heeft in de regel geen fysieke inrichting, wel mobiele kermisattracties, wel of geen recht op TOGS (omzet is uiteraard nihil)?
  Hier is ook sprake van een recht op tegemoetkoming, omdat sprake is van fysieke productiemiddelen buiten de woning.
 • Heeft een kapster met een kapsalon aan huis in een verbouwde garage recht op TOGS?
  Ja, als de garage fysiek is afgescheiden van de woning en een eigen ingang of opgang heeft.

Onderneming in de horeca

Voor ondernemers in de horeca geldt dat zij geen afzonderlijke vestiging naast het privéadres hoeven te hebben.

Ga voor meer vragen en antwoorden naar de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren