Thuis in uw branche

Training ‘Zeg wat je ziet’ verplicht voor trainees

  • Auteur: NBA
  • Bron: NBA.nl
  • Publicatiedatum: 15-4-2014

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft besloten de training ‘Zeg wat je ziet’ voor AA- en RA-trainees verplicht te stellen als onderdeel van de praktijkopleiding.

Eerder stelde het Bestuur van de NBA deze training al verplicht voor alle accountants in het kader van de PE-regeling. De verplichting voor trainees betreft uitsluitend het onderdeel communicatietraining. De onderdelen ‘kennistoets’ en ‘dossiermentoring’ zijn dus voor trainees niet verplicht. De variant die je kiest (controlevariant / samenstelvariant) is voor AA-trainees afhankelijk van de praktijk waarin je werkt. RA-trainees volgen per definitie de controlevariant van deze cursus.

Ten aanzien van de verplichtstelling van de cursus ‘Zeg wat je ziet’ gelden de volgende bijzondere bepalingen:

  • Trainees die voor 1 september 2014 deelnemen aan het afsluitende mondeling examen of aan het eindgesprek van hun praktijkopleiding zijn vrijgesteld van deze verplichting
  • Trainees die kunnen aantonen dat de inhoud van de training overeenkomt met hetgeen is behandeld in hun theoretische opleiding, kunnen een vrijstelling van deze verplichting aanvragen. Hiervoor is nodig dat de onderwijsinstelling een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de inhoud van de communicatietraining van de training‘Zeg wat je ziet’ op vergelijkbare wijze aan de orde is gekomen in het theoretische opleidingsprogramma.
  • Bij sommige organisaties hebben de accountants vrijstelling gekregen voor de cursusverplichting voor ‘Zeg wat je ziet’ op grond van voorgeschreven interne opleidingsprogramma’s. Indien een trainee werkzaam is bij een dergelijke organisatie en tijdens zijn praktijkopleiding het interne opleidingsprogramma volgt op grond waarvan de vrijstelling aan de accountants van de organisatie is verleend, wordt aan de trainee eveneens vrijstelling voor de cursus ‘Zeg wat je ziet’. 

Het stagebureau waar je de praktijkopleiding volgt bepaalt of aan de training verplichting is voldaan. Ook wordt door jouw stagebureau beoordeeld of een bijzondere bepaling op jouw situatie van toepassing is.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren