Thuis in uw branche

Voortgangsrapportage Kwartiermakers en internetconsultatie Wet toekomst accountancysector

  • Publicatiedatum: 12-7-2021
Laptop

Demissionair minister van Financiën, Wobke Hoekstra, heeft afgelopen vrijdag 9 juli de tweede voorgangsrapportage van de Kwartiermakers aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat geldt ook voor het rapport ‘Versterking verantwoordingsketen’. Tevens maakte hij bekend dat de internetconsultatie Wet toekomst accountancysector is begonnen.

Voorgaande volgt uit het rapport ‘Vertrouwen op controle’ van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) van 30 januari 2020 met als doel de kwaliteit van de wettelijke controles te verbeteren. Het kabinet heeft toen aangekondigd een groot deel van de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers

De Kwartiermakers infomeren de minister hiermee over hun werkzaamheden, resultaten en bevindingen over de eerste helft van 2021, zo schrijven zij aan de minister. Zij zijn door de demissionair minister mede aangesteld om kwaliteitsindicatoren op te stellen om zo meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de jaarrekening.

Rapport 'Versterking verantwoordingsketen'

De demissionair minister heeft, op aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancysector, de Universiteit Leiden onderzoek laten doen naar verbetermogelijkheden bij de controlecliënt zelf. Want daar ligt de primaire verantwoordelijkheid voor betrouwbare financiële verantwoording, aldus de minister.

Internetconsultatie Wet toekomst accountancysector

Deze internetconsultatie is vrijdag 9 juli gestart. In dat voorstel zijn de wettelijke maatregelen opgenomen die voortvloeien uit het rapport van de Cta. Het betreft onder meer de wettelijke verankering van de audit quality indicators, de versterking van de governance van de grootste accountantsorganisaties, de versterking van het toezicht en een grondslag voor de aanwijzing van een accountantsorganisatie in het geval een onderneming of instelling ondanks gerede inspanningen geen accountant bereid vindt om de wettelijke controle te verrichten, aldus de brief van de minister.

Het SRA-bestuur zal namens SRA reageren op deze consultatie.