Thuis in uw branche

Uitstel van betaling: moet het liquiditeitsprobleem zijn veroorzaakt door corona?

FAQ’s van SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 16-4-2020
Ondernemer

Vraag SRA-kantoor: Moet bij uitstel van belastingbetaling het liquiditeitsprobleem van de ondernemer door de coronacrisis veroorzaakt zijn?

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

Uit alle beschikbare teksten blijkt dat de Belastingdienst alleen uitstel beoogt te geven als het liquiditeitsprobleem is veroorzaakt door de coronacrisis. Dit zou betekenen dat ondernemers die om andere redenen al een liquiditeitstekort hadden, niet voor de regeling in aanmerking komen.

Echter, inmiddels staat vast dat bij verzoeken om uitstel van betaling voor de duur van drie maanden, geen toelichting of verklaring meer nodig is. Wel zal volgens de site van de Belastingdienst dan in het verzoek moeten staan dat uitstel wordt aangevraagd vanwege de coronacrisis. Dergelijke verzoeken worden automatisch toegekend.

Ook lijkt bij uitstel voor drie maanden geen inhoudelijke beoordeling meer plaats te vinden. SRA benadrukt daarom dat SRA-leden en hun klanten hier maatschappelijk gezien uiterst zorgvuldig mee om moeten gaan. Wat de gevolgen zijn als onterecht wordt verwezen naar corona als oorzaak van het liquiditeitsprobleem, is onduidelijk.

Bij een verzoek om uitstel van betaling voor meer dan drie maanden, moet zeker een oorzakelijk verband met corona bestaan en dient ook een verklaring te worden ingediend. Die verklaring kan na het indienen van het verzoek worden nagestuurd. Over de te verstrekken informatie en de inhoud van de verklaring vindt nog overleg plaats.

Ga voor meer vragen en antwoorden naar de Praktijkhandreiking Coronamaatregelen.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren