Thuis in uw branche

Update formulier en signalering gebruikelijk loon

  • Publicatiedatum: 12-4-2023
Euro

Het Formulier 'Vaststelling gebruikelijk loon dga en partner 2023' en de Signalering 'Voorbeelden berekeningen gebruikelijk loon 2023' zijn beide geactualiseerd.

De updates hebben te maken met de verhoging van het normbedrag naar € 51.000 (art. 12a lid 1 sub c Wet LB 1964). Tevens is per 1 januari 2023 de toegestane afwijking van 25% ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking komen te vervallen.


Naar het Formulier Vaststelling gebruikelijk loon dga en partner

Naar de Signalering Voorbeelden berekeningen gebruikelijk loon

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren