Thuis in uw branche

Update Handboek Kwaliteit Variant 1

  • Publicatiedatum: 7-6-2021
Administratie

Het Handboek Kwaliteit Variant 1 is geactualiseerd. Dit Handboek Kwaliteit is van toepassing op kantoren met een Wta-vergunning voor niet-oob-opdrachten, die naast deze wettelijke controleopdrachten ook NVKS-opdrachten uitvoeren.

Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Met ingang van 21 mei 2020 zijn in verband met de implementatie van de 5e antiwitwasrichtlijn enkele bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld. Daarnaast is de implementatiewet UBO-registratie in 2020 aangenomen, waardoor op 27 september 2020 het UBO-register inwerking is getreden.

Voorts zijn naar aanleiding van een consultatie van 15 september 2020 de NVKS op onderdelen gewijzigd en is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe PE-regeling (NVPE) op alle accountants van toepassing.

Daarnaast is een nieuw hoofdstuk toegevoegd: ‘De afdeling Salarisadministratie’. Tot slot is in het hoofdstuk ‘De fiscale aangifte- en adviespraktijk’ expliciet aandacht voor Mandatory Disclosure Rules / Grensoverschrijdende constructies en transacties.

Naar het Handboek Kwaliteit Variant 1

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren