Thuis in uw branche

Update Loonadministratie en pensioenbemiddeling in kader van Wft

  • Publicatiedatum: 3-4-2013

De vraag of het doorgeven van loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt, is nog steeds niet beantwoord. De AFM heeft -nadat de eigen afdeling Jurdische Zaken zich over de wetsinterpretatie gebogen heeft- de vraag neergelegd bij het ministerie van Financien, verantwoordelijk voor de wet.

SRA heeft gisteren het Ministerie weer benaderd met de vraag of we de SRA-kantoren inmiddels al duiding kunnen geven over dit vraagstuk. Het ministerie heeft daarop aangegeven dat de vraag naar de reikwijdte van het begrip bemiddelaar in bredere zin speelt. Naar verwachting zullen we nu binnen enkele weken geinformeerd worden over het standpunt van het Ministerie en eventuele wetsaanpassingen.

Wanneer u zich beperkt tot het doorgeven van loon- en salarisgegevens aan pensioenfondsen en verzekeraars hoeft u geen vergunning aan te vragen, tot het moment dat de AFM de markt informeert over de mogelijke vergunningplicht: 'Als blijkt dat bovengenoemde activiteiten vergunningplichtig zijn, dan informeren wij u en de markt hierover. In dat geval informeren wij u ook over de termijn waarbinnen u deze vergunning moet aanvragen'.

Lees ook...

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren