Thuis in uw branche

Update Praktijkhandreiking DAC6

  • Publicatiedatum: 25-4-2024
Administratie

Onder de EU Richtlijn Mandatory Disclosure (DAC6) zijn intermediairs verplicht adviezen die gericht zijn op het (grensoverschrijdend) behalen van bepaalde fiscale voordelen en adviezen die kunnen leiden tot het anonimiseren van vermogen en inkomen te melden aan de Nederlandse Belastingdienst.

Verplichtingen en aandachtspunten

Om de praktijk te ondersteunen bij de naleving van de DAC6-verplichtingen, is in deze praktijkhandleiding een uitgebreide beschrijving gegeven van de verplichtingen. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Op wie rust de meldingsplicht?
  2. Welke constructies moeten worden gemeld?
  3. Wat en hoe moet worden gemeld?
  4. Enkele aandachtspunten voor de praktijk

Naar de praktijkhandreiking