Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Onroerendezaakrechtspersonen

  • Publicatiedatum: 22-11-2022
Onroerend goed

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, van daarop gevestigde beperkte rechten alsmede van de economische eigendom is ingevolge artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. In deze geactualiseerde praktijkhandreiking wordt op hoofdlijnen ingegaan op de wet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren