Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Onroerendezaakrechtspersonen

  • Publicatiedatum: 22-11-2022
Onroerend goed

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, van daarop gevestigde beperkte rechten alsmede van de economische eigendom is ingevolge artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. In deze geactualiseerde praktijkhandreiking wordt op hoofdlijnen ingegaan op de wet.