Thuis in uw branche

Update Signalering Verzameling procedures EVRM/VWEU

  • Publicatiedatum: 8-5-2024
Juridisch

In deze update is onder meer toegevoegd dat volgens het RB diverse kantoren bezwaar maken tegen de Villataks omdat deze weleens strijdig zou kunnen zijn met artikel 1 EP/EVRM. Ook is opgenomen dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant van oordeel is dat bij het in rekening brengen van belastingrente geen sprake is van strijd met artikel 1 EP/EVRM.