Thuis in uw branche

Update SRA-Praktijkhandreiking Wwft

  • Publicatiedatum: 8-12-2021
Euro

Deze update van de praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), d.d. 23 november 2021, bevat (onder meer) de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde 4e antiwitwasrichtlijn.

Naar de praktijkhandreiking