Thuis in uw branche

Update SRA-Handboek Kwaliteit

  • Publicatiedatum: 17-5-2023
Toezicht

Aanleiding voor het actualiseren van het SRA-Handboek Kwaliteit zijn de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving tot en met maart 2023. Er zijn 5 varianten van het handboek beschikbaar voor de kantoren.

  1. Variant 1: voor kantoren met een Wta-vergunning voor niet-oob-opdrachten, die naast deze wettelijke controleopdrachten ook NVKS-opdrachten uitvoeren. 
  2. Variant 2: voor kantoren met NVKS-opdrachten, die vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  3. Variant 3: voor kantoren met NVKS-opdrachten, die geen vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  4. Variant 4: voor kantoren met NVKS-opdrachten, maar geen assuranceopdrachten en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  5. Variant 5: voor kantoren met NVKS-opdrachten, waarop het verlicht regime overeenkomstig artikel 27 lid 2 NVKS van toepassing is.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de door u gekozen variant naar uw eigen specifieke praktijksituatie aan te passen en na te gaan welke aanvullende maatregelen eventueel getroffen moeten worden.

Doel van het SRA-Handboek Kwaliteit is richting te geven aan de werkwijze van SRA-praktijken om te kunnen waarborgen dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die door wet- en regelgeving en vanuit SRA worden gesteld.


Naar het SRA-Handboek Kwaliteit