Thuis in uw branche

Uw vragen bij Praktijkhandreiking Eigenwoningschuld

  • Publicatiedatum: 21-12-2012

Vele kantoren hebben een vraag gesteld c.q. opmerking gemaakt bij de Praktijkhandreiking Eigenwoningschuld bij de eigen bv gedeeltelijk aflossen en meldingsplicht na 1 januari 2013. U wijst daarbij met name op de passages rond het 'gedeeltelijk' aflossen van een lening en, met gebruikmaking van het overgangsrecht, afsluiten van een lening bij de eigen BV.

Er zijn inmiddels meerdere partijen die de zienswijze van SRA onderschrijven. Kern van de discussie is het verschil tussen de eigen woningschuld en de daarin samengebrachte leningen. Onder andere SRA en RB vinden dat onduidelijkheid bestaat door het verwarrende gebruik van verschillende begrippen. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat in het nieuwe artikel 10bis.1, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001 (tekst 2013) wordt gesproken over het "geheel aflossen van een tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld". Op Kamervragen hoe dit zich verhoudt tot een situatie waarin een belastingplichtige een gedeelte van een lening aflost, is geantwoord dat "ook gedeeltelijk oversluiten onder het overgangsrecht mogelijk is." (Nota n.a.v. Verslag TK, blz. 30 en Memorie van Antwoord EK, blz. 16). De tekst van de wet en de parlementaire toelichting hierop lijken tegenstrijdig. Als bovendien de antwoorden de bedoeling van de wetgever weergeven, is die bedoeling in ieder geval niet in de wettekst terug te vinden. Het is onwenselijk als deze onduidelijkheid bestaat, temeer omdat de wettekst primair bepalend is en deze gedeeltelijke aflossingen diskwalificeert voor het overgangsrecht.

SRA heeft het initiatief genomen om vragen te stellen aan het ministerie. RB ondersteunt SRA daarin. Dat de vraag complexer is dan lijkt moge duidelijk zijn uit het feit dat het ministerie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. SRA is zich bewust van het feit dat er fiscalisten (o.a. MFAS) zijn die van mening zijn dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever. Echter, wij menen met het RB dat onduidelijkheid onwenselijk is en dat het niet verstandig is om hier volgend jaar risico’s mee te nemen. Wij hopen dat het ministerie uiteindelijk klip en klaar aangeeft dat gedeeltelijke oversluitingen op een bestaande lening mogelijk zijn met behoud van het overgangsrecht. Kortom, dat de wettekst op dit punt derhalve onjuist is geformuleerd en conform de bedoeling van de wetgever mag worden gehandeld.

Nagekomen bericht

SRA heeft zojuist van het ministerie vernomen dat de afgelopen dagen getracht is om de voorbeelden goed uit te werken, maar dat er is nog geen sluitend antwoord is. Aangezien de specialisten op dit moment al verlof hebben opgenomen, kan het ministerie helaas nu nog geen helderheid geven. Die helderheid zal waarschijnlijk vanaf 7 januari gegeven kunnen worden.

Download

  • Praktijkhandreiking Eigenwoningschuld bij de eigen bv gedeeltelijk aflossen en meldingsplicht na 1 januari 2013

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren